Soba ile ısıtma, münferit ısıtma sisteminin en yaygın ve bilinen örneğidir. Sobaları katı yakıt, sıvı yakıt, gaz yakıt ve elektrikli ısıtma araçları olarak 4 gruba ayırmak mümkündür. Bunlardan katı yakıtlı sobalar diğer yakıtlara göre nispeten ucuz ve Türkiye şartlarında temini daha kolay olan katı yakıtlar nedeniyle miktarsal olarak rakipsiz durumdadır.

Katı yakıt sobaları en basit tarifleriyle çeşitli katı yakıtları bünyesinde  yakmak suretiyle açığa çıkan ısı enerjisinin büyük bölümüyle bulunduğu mahal havasını ısıtan cihazlardır.

Biz sizlere bu alanda hizmet vermekteyiz.